Bắc Bộ tiếp tục gió mưa lạnh, Nam Bộ đề phòng lốc, sét và mưa đá

Bắc Bộ tiếp tục gió mưa lạnh, Nam Bộ đề phòng lốc, sét và mưa đá