Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8, lũ các sông ở Bắc và Trung Bộ lên nhanh

Áp thấp nhiệt đới gây gió giật cấp 8, lũ các sông ở Bắc và Trung Bộ lên nhanh