Đêm 20 và ngày 21-2: Hầu hết các khu vực trong cả nước không mưa

Đêm 20 và ngày 21-2: Hầu hết các khu vực trong cả nước không mưa