Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ có mưa dông và rét

Ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ đến Trung Trung Bộ có mưa dông và rét