Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh, nhiều khu vực trên cả nước có mưa

Bắc Bộ trời tiếp tục lạnh, nhiều khu vực trên cả nước có mưa