Nắng nóng diện rộng vẫn tiếp diễn, có nơi trên 37 độ C

Nắng nóng diện rộng vẫn tiếp diễn, có nơi trên 37 độ C