Chiều tối và đêm 22-5, Hà Nội và nhiều vùng có khả năng xảy ra tố, lốc

Chiều tối và đêm 22-5, Hà Nội và nhiều vùng có khả năng xảy ra tố, lốc