Sáng 24-5, ùn ứ nghiêm trọng,  BOT T2 2 lần xả trạm

Sáng 24-5, ùn ứ nghiêm trọng, BOT T2 2 lần xả trạm