Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu chuyến thăm Madagascar

Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu chuyến thăm Madagascar