Yêu cầu chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu

Yêu cầu chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ