TP Hồ Chí Minh sắp có thêm nhà máy đốt rác phát điện

TP Hồ Chí Minh sắp có thêm nhà máy đốt rác phát điện