CPTPP sẽ sớm được trình lên Quốc hội phê chuẩn vào cuối năm nay

CPTPP sẽ sớm được trình lên Quốc hội phê chuẩn vào cuối năm nay