Hàn Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của ông Moon Jae-in

Hàn Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm Việt Nam của ông Moon Jae-in