Hiệp định EVFTA giúp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Italy

Hiệp định EVFTA giúp thúc đẩy quan hệ thương mại song phương Việt Nam - Italy