Việt Nam hoan nghênh kết quả Hội đàm Thượng đỉnh liên Triều ngày 19-9

Việt Nam hoan nghênh kết quả Hội đàm Thượng đỉnh liên Triều ngày 19-9