Phó Chủ tịch nước dự Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần 2 tại Saint-Petersburg

Phó Chủ tịch nước dự Diễn đàn Phụ nữ Á-Âu lần 2 tại Saint-Petersburg