Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mozambique chào kết thúc nhiệm kỳ

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Mozambique chào kết thúc nhiệm kỳ