Thủ tướng lên đường dự Diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và Con đường

Thủ tướng lên đường dự Diễn đàn cấp cao hợp tác Vành đai và Con đường