Đại Hội đồng WIPO dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Đại Hội đồng WIPO dành một phút mặc niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang