Chợ Mới: 16/24 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết

09/10/2018 - 07:49

 - 9 tháng của năm 2018, dù có nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, cùng sự nỗ lực của các ngành và nhân dân, Chợ Mới có 16/24 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

A A

Các hoạt động sản xuất- kinh doanh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh. Diện tích trồng cây ăn trái tăng trên 6.100ha; tiến độ thực hiện dự án 500ha xoài VietGAP đạt 80%; đã kêu gọi doanh nghiệp đầu tư tiêu thụ xoài VietGAP. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo thực hiện tốt; trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Từ đây đến cuối năm, Chợ Mới tập trung 4 dự án xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao, 500ha xoài VietGAP, nâng chất hợp tác xã; có thêm 3 xã đạt nông thôn mới…

HẠNH CHÂU