Chợ Mới đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả

23/05/2019 - 09:05

 - Với sự nỗ lực, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, 7/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới đạt và vượt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người 46,64 triệu đồng/người/năm (tăng 11,77 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ). Chợ Mới đột phá tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị sản xuất, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch cù lao Giêng...

A A

Kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2015-2020), lĩnh vực nông nghiệp huyện đã cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị, tăng sức cạnh tranh của nông sản chủ lực địa phương đối với thị trường trong và ngoài nước. Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo tạo bước đột phá cho nông nghiệp, chuyển dịch hiệu quả trong nội ngành nông nghiệp từ đất lúa kém hiệu quả sang hoa màu, cây ăn trái 4.758ha. Từ đó, thu nhập bình quân diện tích chuyển đổi từ lúa sang rau màu tăng gấp 3,6 lần và sang cây ăn trái là 2,7 lần so trồng lúa, tạo giá trị sản xuất bình quân cây màu gần 400 triệu đồng/ha, cây ăn trái 300 triệu đồng/ha.

Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thực hiện liên kết chuỗi giá trị mang lại hiệu quả tích cực. Giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 1ha đất cây hàng năm đạt 315 triệu đồng/ha. Đến nay, đã có 127,3ha xoài VietGAP (vượt 15% so nghị quyết). Huyện đang thực hiện dự án xây dựng mô hình sản xuất xoài 3 màu có quy mô 500ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm. Công ty Thuận Phong đã liên kết trồng 8,2ha xoài Cát Chu ở xã Hội An, An Thạnh Trung. Chợ Mới thực hiện 33 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai quyết liệt, không chạy theo thành tích. Đến nay, có 8/16 xã đạt chuẩn NTM, bình quân các xã còn lại 15/19 tiêu chí, 45/49 chỉ tiêu. Huyện đã xây dựng Đề án huyện NTM giai đoạn 2021-2025. Chợ Mới đã tập trung các nguồn lực nhà nước, doanh nghiệp thực hiện nhiều công trình trọng yếu có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội như: Tỉnh lộ 942, 944, cầu Chợ Mới - Tân Long. Đặc biệt là dự án kiểm soát lũ Nam Vàm Nao, trạm bơm mẫu mương Ông Cha... đã hoàn chỉnh gắn với quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp và vùng chuyên canh. Riêng 3 xã cù lao Giêng, huyện tập trung phát triển cây xoài và du lịch. Trong công tác xây dựng Đảng, Chợ Mới duy trì nền nếp, kỷ cương, đoàn kết nội bộ được nâng lên, quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, thực hiện nhiều mô hình mới trong tổ chức kiểm tra, giám sát...

Chợ Mới đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả

Chợ Mới tập trung phát triển cây xoài và du lịch

Chợ Mới đột phá chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả

Tại buổi làm việc với huyện Chợ Mới về tình hình thực hiện nghị quyết đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Chợ Mới trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Chợ Mới đã có những khởi sắc trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong đó việc phát triển du lịch thông qua khai thác thế mạnh vườn cây, cảnh quan, danh lam, du lịch nông nghiệp rất tốt. Có thể khẳng định, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Chợ Mới đúng định hướng và có hiệu quả. Các vấn đề khác như an sinh xã hội, an ninh trật tự đảm bảo. Xây dựng NTM tuy chậm nhưng chất lượng, hiệu quả, thực chất. Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, đoàn kết, kỷ cương, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Bí thư Tỉnh ủy phân tích, Chợ Mới chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh dư địa cho sự phát triển kinh tế, nông nghiệp phát triển chưa vững chắc. Cơ cấu dân số đông, thanh niên trong độ tuổi lao động nhiều nhưng chưa phát huy hết lợi thế, tình trạng sạt lở bờ sông còn diễn biến phức tạp, chưa có giải pháp đồng bộ...

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Chợ Mới rà soát lại các chỉ tiêu, đưa ra các giải pháp cụ thể, quyết liệt, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội trong năm 2019, nhất là khai thác tiềm năng, thế mạnh, quy hoạch đầu tư phát triển nông nghiệp vững chắc. Tính toán cơ cấu kinh tế hợp lý, đồng bộ hơn. Về lâu dài, Chợ Mới cần xem xét tổng thể tiềm năng, dư địa đầu tư để định hướng phát triển. Trong đó chuyển dịch nông nghiệp phải vững chắc, sản phẩm nông nghiệp phải đạt chất lượng và đầu ra ổn định; tính toán cơ cấu kinh tế theo hướng đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm. Huyện nên có chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực kinh tế lẫn công tác cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng việc phát triển xứng tầm của huyện anh hùng. Chợ Mới cần năng động, phát huy tối đa lợi thế nguồn nhân lực, phát triển du lịch, tính năng động sáng tạo; cần có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ; tập trung xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu, phòng chống hiệu quả tội phạm và tệ nạn xã hội; chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương, nền nếp... góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU