Chợ Mới thực hiện “Tam nông”

10/07/2018 - 08:38

 - Chợ Mới được bao bọc bởi 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu, với một lượng lớn phù sa, đất đai màu mỡ, có hệ thống đê bao kiểm soát lũ hoàn chỉnh 82 tiểu vùng cho phép sản xuất (SX) quanh năm. Nhờ đó, Chợ Mới luôn đi đầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, là vựa lúa và vùng chuyên canh màu của tỉnh. Hiện, giá trị đất SX nông nghiệp (NN) của Chợ Mới bình quân đạt 310,35 triệu đồng/ha.

A A

Tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao chia sẻ: “Chợ Mới thực hiện tái cơ cấu xây dựng nền NN toàn diện theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng mạnh mẽ và đúng hướng: giảm lúa, màu, tăng cây ăn trái. Ba xã: Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân chuyển 100% diện tích trồng lúa sang trồng màu, vườn (127,3ha xoài đạt chuẩn VietGAP). Từ đó, góp phần tăng giá trị SX NN hàng năm của huyện đạt 310,35 triệu đồng/ha, tăng 60,35 triệu đồng/ha so chỉ tiêu nghị quyết đến năm 2020. Giá trị SX cây lúa đạt 108,23 triệu đồng/ha, cây màu 392,27 triệu đồng/ha, được tỉnh đánh giá là huyện dẫn đầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Bên cạnh đó, chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung quy mô”. Với lợi thế sẵn có nguồn thức ăn dồi dào từ cây màu, đàn bò Chợ Mới đạt gần 21.600 con. Mô hình bắp-bò tiếp tục mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập cho dân. Diện tích nuôi thủy sản duy trì ổn định với 62,6ha đạt tiêu chuẩn VietGAP, 16,3ha đạt tiêu chuẩn ASC. Việc chuyển giao khoa học - công nghệ được đẩy mạnh, hình thành các vùng SX tập trung thực hiện cánh đồng mẫu, chuyên canh rau màu, sản xuất theo hướng cơ giới hóa. SX công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ - thương mại không ngừng phát triển, phục vụ tốt cho SXNN hàng hóa, với tổng giá trị SX đạt 7.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 13 làng nghề tiểu thủ công nghiệp được UBND tỉnh công nhận.

Đời sống nông dân nâng cao

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu cho biết: “Những năm qua, Chợ Mới tập trung các nguồn lực, thực hiện nhiều chính sách, giải pháp giảm nghèo, xóa nhà tạm bợ, đem lại nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. 100% các xã có lưới điện quốc gia, tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99,44%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hiện còn 2.725 hộ, chiếm 3,43%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 39,2 triệu đồng/người/năm. 10 năm qua, đã vận động xây mới và sửa chữa 3.255 nhà Tình nghĩa, Tình thương, nhà Đại đoàn kết cho gia đình có công và hộ nghèo. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. Các xã đều có điểm sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí cho trẻ em và người cao tuổi; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ngày càng phong phú....”.

Nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả

Cơ sở hạ tầng nông thôn ở huyện Chợ Mới đáp ứng yêu cầu phát triển SX, phục vụ dân sinh, giao thông thông suốt tới các xã. Người dân được đảm bảo các điều kiện về học tập, khám, chữa bệnh... Thương mại - dịch vụ từng bước mở rộng về nông thôn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân và phục vụ tốt cho SXNN. Là huyện đông dân nhất tỉnh với 347.481 người, Chợ Mới quan tâm mở hơn 1.200 lớp dạy nghề cho 30.300 lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 110.400 người. Tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm qua đào tạo đạt 28,17%.

“Trong bối cảnh hiện nay, phát triển NN bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, cùng với đổi mới công nghệ SXNN, phát triển NN sạch là xu thế tất yếu. Trong khi nông dân vẫn chưa quen cách bán hàng quy mô lớn cho doanh nghiệp, do đó nông dân cần có cái nhìn, hướng đi mới và chuẩn bị kiến thức hội nhập, tiếp cận trình độ SX hiện đại, để sẵn sàng cạnh tranh trên thị trường. Chợ Mới tiếp tục xác định NN vẫn làm nền tảng với sản phẩm chiến lược: lúa, màu, cây ăn trái, gia súc, gia cầm và thủy sản. Tiếp tục tái cơ cấu ngành NN, quy hoạch vùng SX công nghệ cao, gắn thị trường, đa dạng chủng loại sản phẩm; đảm bảo việc làm cho khu vực nông thôn. Với phương châm “nông dân là chủ thể của quá trình phát triển”, các vấn đề NN, nông dân, nông thôn phải được giải quyết đồng bộ, gắn với đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị”-Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong lưu ý.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU