Chợ Mới triển khai nhân rộng 500ha xoài VietGAP

10/12/2018 - 07:27

 - Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao cho biết, thực hiện chủ trương chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và cây ăn trái, toàn huyện có 5.707ha xoài (3 xã cù lao Giêng 4.119ha, chiếm 72,2%), trong đó 127,3ha xoài được chứng nhận VietGAP. Xoài thu hoạch 2 vụ/năm, sản lượng trung bình đạt 15 tấn/ha, tổng sản lượng là 85.605 tấn/năm.

A A

Chợ Mới đang triển khai nhân rộng mô hình để đến năm 2020 sẽ công nhận thêm 500ha xoài đạt chuẩn VietGAP.

Riêng 3 dự án sản xuất xoài ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt với tổng diện tích 540ha ở 3 xã Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, tiến độ thực hiện đạt 85%.

Thực hiện hỗ trợ thêm hệ thống tưới nhỏ giọt đến vườn của người dân với diện tích 200ha (tỉnh hỗ trợ 50% và người dân 50%).

HẠNH CHÂU