Chung tay xây dựng nông thôn mới

08/12/2017 - 18:16
A A

(AGO) - Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, đến nay, 21 xã đã được công nhận đạt cả 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), không còn xã nào đạt dưới 6 tiêu chí. NTM thật sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân khi thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2016 đạt 31,93 triệu đồng/người, tăng 4,38 triệu đồng so năm 2015. Trong đó, có 77/119 xã đạt tiêu chí thu nhập 33 triệu đồng/người/năm...

Chú trọng thực chất

Dự kiến cuối tháng 3 này, UBND huyện Tri Tôn sẽ tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Vĩnh Gia đạt chuẩn “xã NTM”. Đây là nỗ lực rất lớn của xã biên giới này khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, không ít tiêu chí có xuất phát điểm khá thấp. “Xã Vĩnh Gia được chọn là một trong những xã điểm xây dựng NTM của tỉnh. Tuy nhiên, xác định việc xây dựng NTM phải đi vào thực chất, vì lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng, được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện, Đảng ủy, UBND xã đã phân công trách nhiệm từng ngành, đoàn thể, khắc phục dần những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Ngày 30-12-2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 3785/QĐ-UBND công nhận xã Vĩnh Gia đạt chuẩn “xã NTM”. Đây là niềm phấn khởi rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã” - ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Gia, chia sẻ.

NTM-1.jpg

Cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh, cho biết, quan điểm thống nhất của lãnh đạo tỉnh là việc đánh giá, công nhận xã NTM phải đi vào thực chất, đúng theo quy định của Trung ương, không chạy theo thành tích, phong trào. Do vậy, đến cuối giai đoạn 2011 - 2015, mới chỉ có 13 xã đạt chuẩn “xã NTM” (chiếm gần 11% tổng số xã), gồm: Vĩnh Châu, Vĩnh Tế (TP. Châu Đốc), Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), Vĩnh Thành (Châu Thành), Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch (Thoại Sơn), Núi Voi (Tịnh Biên), Mỹ Đức, Bình Thủy (Châu Phú), Tân Hòa (Phú Tân), Long An (TX. Tân Châu), Long Điền A và Long Điền B (Chợ Mới). Tuy nhiên, trên cơ sở nền tảng đã xây dựng, đến cuối năm 2016, có thêm 8 xã đã được công nhận “xã NTM” gồm: Vĩnh Gia (Tri Tôn), Khánh An (An Phú), Bình Chánh (Châu Phú), Phú Bình (Phú Tân), Kiến Thành (Chợ Mới), Vĩnh Nhuận (Châu Thành), Thoại Giang (Thoại Sơn), Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên).

Như vậy, đến nay TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc là 2 đơn vị hành chính tương đương cấp huyện của tỉnh có 100% số xã hoàn thành xây dựng NTM. Cùng với đó, có 7 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 52 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí. Riêng số xã đạt từ 6 - 9 tiêu chí là 39 xã. Tính bình quân, toàn tỉnh đạt 11,84 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí.

Cần thêm nỗ lực

Ông Bình cho biết, dù tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2017 mới chiếm 17,65% nhưng nhiều chỉ tiêu liên quan đến đời sống người dân đạt khá cao. Trong số 119 xã hiện nay, có 82 xã có chợ theo quy hoạch đạt chuẩn, 118 xã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục THCS, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 42,71%, có 85 xã đạt tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch khu vực nông thôn theo quy chuẩn Bộ Y tế, 79 xã đạt tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 70% trở lên, số hộ dân có nhà tạm, dột nát giảm còn 2,31% so tổng số hộ gia đình nông thôn. Nếu so với chuẩn tiêu chí thu nhập bình quân khu vực nông thôn 33 triệu đồng/người/năm, có 77 xã đã đạt tiêu chí này, chiếm 64,71% tổng số xã.

Tuy thu được nhiều kết quả khả quan nhưng để đạt mục tiêu đến năm 2020, An Giang có 61 xã đạt chuẩn “xã NTM” (chiếm 51,26% tổng số xã) và 1 huyện đạt chuẩn “huyện NTM” (Thoại Sơn) là không dễ dàng. Theo ông Bình, qua điều tra sơ bộ của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, đến tháng 12-2016, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo đa chiều còn chiếm khoảng 8,71%. Trong đó, chỉ có 40/119 tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%. Đến nay, tỷ lệ trường học các cấp có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh mới chiếm 20,19% (tiêu chí NTM quy định là 70%). Như vậy, chỉ có 21/119 xã đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia, trong khi tiêu chí này đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư rất lớn.

Năm 2017, tỉnh đặt mục tiêu có thêm 11 xã đạt 19/19 tiêu chí, nâng tổng số xã đạt tiêu chí NTM lên 32/119 xã (chiếm 26,89%). Bình quân toàn tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí. Theo ông Bình, để đạt lộ trình xây dựng NTM, công tác tuyên truyền luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. “Việc làm cho dân hiểu, dân tin, dân hưởng ứng bằng sự tham gia bàn bạc, hiến kế, đóng góp công, của và chủ động thực hiện các nhiệm vụ của mình là yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng NTM. Đồng thời, cần nghiên cứu, ban hành chính sách đối với các vùng đặc thù nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, trực tiếp phục vụ phát triển sản xuất để thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển…” - ông Bình đề xuất.

Bài, ảnh: HOÀNG XUÂN