Chuyển nơi khám chữa bệnh BHYT

03/08/2015 - 05:21
A A

(AGO) - Công ty em trước đây mua bảo hiểm y tế (BHYT) điều trị bệnh ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Long Xuyên, nhưng hiện nay nhiều công nhân quê ở Châu Thành muốn chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh về BVĐK Châu Thành. Vậy có thể vừa mua BHYT của BVĐK Châu Thành, vừa mua bảo hiểm của BVĐK Long Xuyên được không? Nếu được, công ty em phải làm những thủ tục gì?

Bùi Hữu Gần (Email: buihuugan@gmail.com)

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang trả lời như sau:

Tại Điều 6 Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17-11-2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT quy định: “Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB quy định tại Điều 1 và Điều 2 Thông tư này không phân biệt địa giới hành chính”.

Do đó, người tham gia BHYT được lựa chọn một cơ sở KCB để đăng ký và được ghi trên thẻ BHYT. Tuy nhiên, tại điểm b, Khoản 2, Điều 66 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25-10-2011 của BHXH Việt Nam có quy định: "Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký KCB ban đầu vào đầu mỗi quý".

Trường hợp công nhân làm việc tại công ty của bạn có quê ở Châu Thành (theo địa chỉ thường trú của sổ hộ khẩu) hoặc tạm trú theo quy định thì có thể đổi nơi KCB ban đầu về BVĐK huyện Châu Thành và KCB tại BVĐK thành phố Long Xuyên theo đúng quy định chuyển tuyến thì vẫn được thanh toán BHYT theo mức hưởng.

Từ ngày 1-1-2016, người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Trạm Y tế xã hoặc Phòng khám đa khoa hay bệnh viện tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại Trạm Y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại Khoản 1, Điều 22 của Luật BHYT (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15, Điều 1, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT).

Để biết rõ thêm chi tiết, bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc qua số điện thoại 0763.952.115 để được hướng dẫn cụ thể.

Đ.P