Cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng

11/01/2019 - 07:32

 - Năm 2019, An Giang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược; cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và tận dụng hiệu quả cách mạng công nghiệp lần thứ 4...

A A

Tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7-8%, kim ngạch xuất khẩu 890 triệu USD, giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 183 triệu đồng/ha, 57 xã đạt nông thôn mới, 86,2% dân tham gia bảo hiểm y tế. Tập trung phát triển lĩnh vực nông-lâm-thủy sản, công nghiệp, thương mại - dịch vụ; phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư, tăng cường liên kết vùng...

HẠNH CHÂU

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ