Cơ chế sử dụng vốn đấu tư xây dựng theo đặc thù đồng bằng sông Cửu Long

23/01/2017 - 00:00
A A

(AGO) - Hỏi: Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương có cơ chế sử dụng vốn đấu tư xây dựng theo đặc thù đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), vì hiện nay các công trình thi công đều phải tạm dừng vào mùa nước nổi, nên không thể giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo quy định.

(Cử tri huyện Tịnh Biên)

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời: An Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung hàng năm đều có mùa nước nổi, việc này cũng có ảnh hưởng một phần đến tiến độ thi công công trình tại thời điểm đó. Tuy nhiên, so với các vùng, miền khác của cả nước như vùng sâu, vùng xa, vùng cao thì mùa nước nổi của vùng ĐBSCL không phải là quá khó khăn. Do đó, các quy định hiện hành của Nhà nước không đề cập đến cơ chế đặc thù nào cho cả nước về việc giải ngân vốn đầu tư công. Ngoài ra, theo quy định của Luật Đầu tư công, kế hoạch vốn hàng năm nếu sử dụng không hết sẽ được kéo dài sang năm sau để thực hiện tiếp.

Năm 2016, UBND tỉnh đã nhiều lần tổ chức họp, rà soát về việc giải ngân nguồn vốn chậm. Qua đó, có nhiều nguyên nhân giải ngân vốn chậm, nhưng chủ yếu là do các nguyên nhân chủ quan như: Công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hồ sơ, tiến độ thi công, công tác quản lý, điều hành của các đơn vị chủ đầu tư. Qua nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư thấy rằng, việc chậm giải ngân do mùa nước nổi, các địa phương nên có kiến nghị, đề xuất cụ thể cho từng trường hợp và tỉnh sẽ xem xét xử lý nội bộ trong tỉnh; vấn đề này xin không kiến nghị, đề xuất với Trung ương.

M.B

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ