Công đoàn ngành Y tế tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018- 2023

07/12/2018 - 14:42

 - Ngày 7-12, Công đoàn ngành Y tế tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

A A

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế nhiệm kỳ mới gồm 13 đồng chí, bà Dương Thị Thu Cúc đắc cử chức chủ tịch.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn ngành Y tế phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu: phát triển 350 đoàn viên công đoàn; thành lập cơ sở ở 100% đơn vị, doanh nghiệp trong ngành; phấn đấu 100% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 65% công đoàn khu vực ngoài nhà nước  xếp loại vững mạnh.

Đồng thời, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; hàng năm, có 90% công đoàn cơ sở thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  tổ chức khám và điều

trị bệnh miễn phí cho ít nhất 1.000 lượt công nhân, lao động hoàn cảnh khó khăn mỗi năm.

Công đoàn ngành Y tế tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018- 2023

Công đoàn ngành Y tế tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018- 2023

Tin, ảnh: MỸ HẠNH