Samsung Galaxy A7 sở hữu bộ 3 camera lên kệ tại Hàn Quốc, giá chưa tới 450 USD

Samsung Galaxy A7 sở hữu bộ 3 camera lên kệ tại Hàn Quốc, giá chưa tới 450 USD