Dù tắt định vị, người dùng vẫn bị Google theo dõi

Dù tắt định vị, người dùng vẫn bị Google theo dõi