Lãnh đạo Huawei bị kiện đánh cắp bí mật thương mại của công ty Mỹ

Lãnh đạo Huawei bị kiện đánh cắp bí mật thương mại của công ty Mỹ