Nikkei: Apple muốn rút 15-30% dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc

Nikkei: Apple muốn rút 15-30% dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ