EU bật đèn xanh cho Vodafone mở rộng hoạt động tại châu Âu

EU bật đèn xanh cho Vodafone mở rộng hoạt động tại châu Âu