Phí chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao là 60 nghìn đồng

Phí chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao là 60 nghìn đồng