Mate 30, Mate 30 Pro lộ cấu hình trước giờ G, không có ứng dụng Google

Mate 30, Mate 30 Pro lộ cấu hình trước giờ G, không có ứng dụng Google