Apple có thể hủy phát triển iPhone SE thế hệ 2

Apple có thể hủy phát triển iPhone SE thế hệ 2