Tối nay, trực tiếp lễ ra mắt mạng xã hội Lotus

Tối nay, trực tiếp lễ ra mắt mạng xã hội Lotus