iPhone XS và XS Max đỏ sẽ ra mắt tại Trung Quốc trong tháng 2 này?

iPhone XS và XS Max đỏ sẽ ra mắt tại Trung Quốc trong tháng 2 này?