iPhone mới có thể sạc không dây cho thiết bị khác

iPhone mới có thể sạc không dây cho thiết bị khác