VNPT đoạt Giải Vàng và Giải Bạc của Stevie Awards 2019

VNPT đoạt Giải Vàng và Giải Bạc của Stevie Awards 2019