Facebook tê liệt hệ thống tại nhiều nơi trên thế giới

Facebook tê liệt hệ thống tại nhiều nơi trên thế giới