Facebook cho phép người dùng chặn theo dõi vị trí trên Android

Facebook cho phép người dùng chặn theo dõi vị trí trên Android