Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang: Tài trợ xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho huyện Thoại Sơn

22/07/2015 - 06:00
A A

 

(AGO) - Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang Nguyễn Tấn Danh cho biết, đơn vị vừa tài trợ 300 triệu đồng cho Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Thoại Sơn để xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết (30 triệu đồng/căn) cho người nghèo. 

 

Theo thỏa thuận, các ban, ngành có liên quan của huyện Thoại Sơn sẽ xét các cá nhân được thụ hưởng nhưng phải đảm bảo đúng đối tượng.

Huyện Thoại Sơn đang huy động các nguồn lực để cất nhà ở kiên cố cho người nghèo, xóa nhà tre lá, tạm bợ và đầu tư hệ thống giao thông nông thôn…

N.C