Cục Thuế địa phương phải thu ngân sách năm 2018 tăng tối thiểu 3% so với dự toán

11/01/2018 - 10:10

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế địa phương đảm bảo mức phấn đấu thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số năm 2018 tăng tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh.

A A

Cục Thuế địa phương phải thu ngân sách năm 2018 tăng tối thiểu 3% so với dự toán

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo điều hành, quản lý thu ngân sách. Ảnh TL.

Theo Tổng cục Thuế, năm 2018, triển khai dự toán thu ngân sách được thực hiện trong bối cảnh kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phát triển tốt trên các mặt của năm 2017, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo.

Tuy nhiên, những tồn tại, bất cập nội tại của nền kinh tế, dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ hạn hẹp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn… sẽ tiếp tục tác động đến kinh tế nước ta và thu ngân sách nhà nước.

Do vậy, để phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách của năm 2018 được giao ở mức cao nhất, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo điều hành, quản lý thu ngân sách. Đồng thời phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao ngay từ ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2018.

Tổng cục Thuế yêu cầu, trên cơ sở thực tế thu năm 2017 và dự toán thu năm 2018 đã được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố giao, các cục thuế phải tổ chức phân tích, đánh giá lại các nguồn thu, dự báo khả năng khai thác tăng thu thông qua công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, chuyển giá, trốn thuế và tác động của các chính sách thuế, phí.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế các tỉnh, thành phố xây dựng và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2018 với Tổng cục Thuế, đảm bảo mức phấn đấu thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại, xổ số năm 2018 tăng tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh.

Đối với các địa phương lấy số thực thu năm 2017 vượt số đánh giá ước thu năm 2017 để làm căn cứ xây dựng dự toán thu năm 2018 và có nguồn thu mới phát sinh thêm sau thời điểm triển khai giao dự toán thì ngoài mức tăng tối thiểu 3% so với dự toán pháp lệnh, đề nghị cục Thuế tính toán thêm phần vượt thu vào số đăng ký phấn đấu thu năm 2018.

Theo THÙY LINH (Hải Quan)