Cung cấp cây giống cho các địa phương đạt 100%

12/06/2018 - 07:18

 - Đó là kết quả giao nhận cây giống và tổ chức trồng cây trên địa bàn tỉnh năm 2017.

A A

Lực lượng các ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp kiểm tra

Lực lượng các ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp kiểm tra

Chi cục Kiểm lâm cho biết, sau khi xây dựng kế hoạch gieo ươm cây giống, giao Hạt Kiểm lâm Tri Tôn và Tịnh Biên triển khai thực hiện. Qua thời gian theo dõi, kiểm tra số lượng cây giống cung cấp hỗ trợ cho các địa phương trồng đạt 1.688.499 cây các loại (bạch đàn: 980.190 cây; tràm ngoại: 367.950 cây; keo lá tràm: 183.290 cây; lâu năm khác: 157.069 cây), đạt 100%. Các ngành, đoàn thể có liên quan như: Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… tổ chức trồng cây và kiểm tra tiến độ trồng cây theo kế hoạch. UBND xã, phường, thị trấn trực tiếp nhận, quản lý và phân phối cây giống cho tập thể, cá nhân, người dân trồng và chăm sóc sau khi trồng.

Tin, ảnh: N.H