Cựu chiến binh gương mẫu

10/04/2019 - 06:51

 - Phát huy vai trò gương mẫu của cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh huyện Tri Tôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Phát huy phẩm chất "Bộ đội cụ Hồ"

Những năm qua, cựu chiến binh các cấp huyện Tri Tôn tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các phong trào, cuộc vận động của cả nước và địa phương, cụ thể như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia giữ gìn an toàn giao thông”… Trong đó, nổi bật là việc thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hiến trên 2,1ha đất; đóng góp trên 6.469 tỷ đồng; làm đường nông thôn dài 62km, rải 15.000m3 đá, xây dựng 92 cây cầu…

Cựu chiến binh luôn nhiệt tình, gương mẫu trong các phong trào tại các đia phương

Một trong những điểm nổi bật nữa là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Thông qua các hoạt động như: tổ chức dạy nghề, cho vay vốn hỗ trợ sản xuất từ nguồn quỹ của hội; giới thiệu việc làm tại các công ty, xí nghiệp; vận động hội viên cựu chiến binh là chủ cơ sở sản xuất tiếp nhận hội viên và con em hội viên vào làm việc… nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đến nay, số hội viên nghèo giảm từ 6,3% (năm 2014) còn 4,7% (năm 2019), nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, tiêu biểu như gia đình chú Nguyễn Hồng Hưởng (cựu chiến binh Chi hội ấp Ô Tà Sóc) với 300 gốc xoài và 6.500m2 vườn tầm vông đã đem về thu nhập cho gia đình khoảng 240 triệu đồng/năm. Hay mô hình trồng cây tóc cùng các loại cây ăn trái như: xoài, su su, chuối… của chú Lê Hoàng Nhi (cựu chiến binh khóm An Hòa “B”, thị trấn Ba Chúc), mỗi năm đem về nguồn thu nhập cho gia đình khoảng 100 triệu đồng. “Nhờ phấn đấu vươn lên bằng chính đôi tay của mình, vợ chồng tôi có cuộc sống ổn định như ngày nay. Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp hội đã tạo động lực giúp bản thân luôn phấn đấu vươn lên”- chú Nguyễn Hồng Hưởng chia sẻ.

Ngoài các hoạt động giúp đỡ hội viên, Hội Cựu chiến binh huyện Tri Tôn còn tích cực phối hợp các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; giữ gìn và bảo vệ an ninh trật tự, an ninh biên giới…

Đẩy mạnh học tập theo Bác

Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, hội viên quan tâm thực hiện tốt. Theo đó, Hội Cựu chiến binh huyện Tri Tôn xây dựng kế hoạch học tập theo chuyên đề từng năm; đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, đồng thời đảm bảo 100% cán bộ, hội viên đăng ký “làm theo” Bác bằng những công việc cụ thể; xây dựng những chuẩn mực để thực hiện trong từng năm… Qua đó đã tạo bước đột phá quan trọng trong việc học tập và làm theo Bác, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, xây dựng tác phong công tác, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, hội viên, giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” đã được triển khai sâu rộng trong các cấp hội, duy trì thành nền nếp, hoạt động có hiệu quả và ngày càng đổi mới về nội dung, hình thức. Đây là động lực thúc đẩy tập thể và cá nhân hăng hái thi đua lập được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động của hội. 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tri Tôn Lê Minh Cheo cho biết, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, thời gian tới, hội sẽ không ngừng nâng cao chất lượng của phong trào theo hướng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu. Đồng thời, gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do địa phương phát động…

ĐỨC TOÀN