Đa số người dân Thái Lan đánh giá cao Thủ tướng Prayut

27/08/2018 - 16:41

Kết quả khảo sát cho thấy, đa số người dân Thái Lan đánh giá Thủ tướng Prayut đã thực hiện tốt vai trò của mình trong 4 năm qua.

A A

Theo kết quả khảo sát của Viện Phát triển hành chính Quốc gia Thái Lan, đa số người dân nước này cho rằng, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã thực hiện tốt vai trò của mình trong 4 năm qua, đặc biệt trong đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. Ảnh: The Nation

Cuộc khảo sát được tiến hành từ 20 đến 23-8, với sự tham gia gần 1.300 người dân, có độ tuổi từ 18 trở lên, trong các ngành nghề khác nhau trên khắp cả nước, nhằm tham khảo ý kiến đối với Thủ tướng Prayut Chan-o-cha trong 4 năm cầm quyền. Về tổng thể, hơn 22% số người được hỏi cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha hoàn thành rất tốt công việc của mình; xấp xỉ 50% đánh giá tốt với những thành tựu về an ninh trật tự và phòng chống tham nhũng; hơn 28% cho rằng chưa hoàn thành, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế; gần 10% đánh giá kém, nhất là lĩnh vực kinh tế và công bằng.

Khi được hỏi về quan điểm, tư tưởng, hơn 77 % cho rằng Thủ tướng Prayut Chan-o-cha làm việc vì dân và đất nước; xấp xỉ 19% cho biết ông hành động vì lợi cá nhân và Hội đồng gìn giữ trật tự quốc gia (NCPO). Đối với các quyết sách, gần 78% số người được hỏi đánh giá Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đưa ra nhiều quyết định hành chính và chính trị quan trọng; khoảng 20% cho biết ông không dám đưa ra quyết định quan trọng.

Về phong cách lãnh đạo, gần 73% số người được hỏi nhận định Thủ tướng Prayut Chan-o-cha là nhà lãnh đạo theo phong cách quân sự; hơn 15% cho biết ông có một phong cách lãnh đạo dân chủ; trên 8% cho biết phong cách của ông là một nửa dân chủ và nửa quân sự. Trên 60% đánh giá Thủ tướng Prayut Chan-o-cha làm việc công khai minh bạch, có trách nhiệm và hiệu quả./.

Theo XUÂN HÙNG (VOV)