Đại hội Hội Tương tế người Hoa TP. Long Xuyên

10/07/2018 - 07:18

 - Hội Tương tế người Hoa TP. Long Xuyên vừa tổ chức Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018- 2023) để tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013- 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2018- 2023. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (nhiệm kỳ 2018- 2023) gồm 25 thành viên, ông Lôi Cẩm Chương tái đắc cử Chủ tịch hội.

A A

Ban Chấp hành Hội Tương tế người Hoa TP. Long Xuyên (nhiệm kỳ 2018- 2023) ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Hội Tương tế người Hoa TP. Long Xuyên (nhiệm kỳ 2018- 2023) ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2018- 2023, Hội Tương tế người Hoa TP. Long Xuyên tập trung củng cố, phát triển tổ chức hội và tiếp nhận nhiều hội viên mới trẻ có kiến thức khoa học và nhiệt tâm công tác xã hội; tham gia cùng UBMTTQ Việt Nam các cấp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào hành động cách mạng; mở rộng mối quan hệ, gắn bó, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, xã hội; kiện toàn Trung tâm Hoa ngữ, cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, giao lưu học tập với các trường Hoa văn ở TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các tỉnh lân cận; bảo tồn di sản văn hóa tín ngưỡng dân gian của người Hoa…

Tin, ảnh: THANH HÙNG