Đại Nội Huế - Khám phá chốn cung đình triều Nguyễn

20/06/2019 - 10:36

Hoàng Thành Huế hay còn được gọi là Đại Nội, là vòng thành thứ hai bên trong Kinh thành Huế, có chức năng bảo vệ các cung điện quan trọng nhất của triều đình, các miếu thờ tổ tiên nhà Nguyễn.

A A

Theo THANH TRÀ (Vietnam+)