Dân vận khéo ở huyện Chợ Mới

02/01/2018 - 01:17

 - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận (DV) rất quan trọng. DV kém thì việc gì cũng kém, DV khéo thì việc gì cũng thành công” và phát huy truyền thống 2 lần được phong tặng danh hiệu anh hùng, Đảng bộ, chính quyền huyện Chợ Mới luôn quan tâm đến công tác DV.

A A

Trưởng ban DV Huyện ủy Chợ Mới Huỳnh Văn Sáu khẳng định: “Để kinh tế-xã hội phát triển bền vững, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, trước hết phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Các cấp ủy Đảng trực tiếp chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác DV; tổ chức các cuộc tiếp xúc trực tiếp của lãnh đạo huyện với các thành phần xã hội và nhiều chương trình, kế hoạch công tác DV được triển khai thực hiện, nhất là phong trào thi đua “DV khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị tổ chức thực hiện”. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã thực sự đi vào đời sống, nổi bật là: các mô hình vận động Nhân dân hiến đất làm đường; xây dựng cầu nông thôn; mô hình xây dựng nhà bia tưởng niệm ghi danh các anh hùng liệt sĩ; vận động Nhân dân đóng góp xây dựng trường học và hiến đất cho các công trình phúc lợi xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM)...

Huy động Nhân dân đóng góp làm đường nông thôn

Huy động Nhân dân đóng góp làm đường nông thôn

Từ khi phát động phong trào thi đua “DV khéo”, đến nay Chợ Mới đã có 111 mô hình đăng ký thực hiện, phát huy hiệu quả và nhân rộng trong toàn huyện, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Phong trào thi đua “DV khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình, mục tiêu quốc gia, nhất là gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng NTM. Từ năm 2011 đến nay, thông qua các mô hình DV khéo, đã vận động Nhân dân đóng góp số tiền gần 422 tỷ đồng, riêng năm 2017 đã vận động trên 42,2 tỷ đồng. Từ kết quả đó góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, đời sống của Nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo, bộ mặt NT ngày càng khởi sắc, khối đại đoàn kết được tăng cường, lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước được củng cố.

 Phong trào thi đua “DV khéo” tiếp tục được khẳng định là một chủ trương đúng đắn; kết quả của phong trào góp phần xứng đáng vào những thành tựu chung của huyện thời gian qua. Đặc biệt, góp phần nâng cao tỷ lệ đạt một số chỉ tiêu xây dựng NTM của huyện, đến nay có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (Long Điền A, Long Điền B, Kiến Thành), các xã còn lại đạt từ 8 - 15 tiêu chí; toàn huyện đạt được 8/19 tiêu chí (chiếm 42,10%), 31/50 chỉ tiêu (chiếm 62%).

Với kết quả đạt được trong phong trào thi đua “DV khéo”, Ban DV Huyện ủy Chợ Mới là 1 trong 16 đơn vị của cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích trong phong trào thi đua “DV khéo” giai đoạn 2011-2015; được UBND tỉnh tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016. Ngoài ra, Ban DV Huyện ủy tham mưu khen thưởng, biểu dương 166 tập thể, 224 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích trong phong trào thi đua “DV khéo”.

Ngoài 10 mô hình “DV khéo” các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả, các ngành: công an, quân sự, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và khối vận các xã, thị trấn thực hiện thêm 37 mô hình “DV khéo” thể hiện trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội và an ninh - quốc phòng. Có những mô hình rất hay và hiệu quả cao, sức lan tỏa rộng lớn như: hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế, vận động quỹ Vì người nghèo; nuôi heo đất, vận động quỹ Đồng đội, vận động gây quỹ giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, xây dựng ấp văn hóa xanh - sạch - đẹp”, cất nhà Đại đoàn kết, nhà Tình thương; Tổ tự quản không có lăng quăng, không có dịch bệnh; Tổ tự quản không có tội phạm và tệ nạn xã hội... Đặc biệt, các mô hình tiết kiệm, nuôi heo đất, hũ gạo tình thương, quầy hàng miễn phí cho người nghèo tạo tiếng vang lớn trong Nhân dân.

Còn rất nhiều mô hình “DV khéo” hay và đạt hiệu quả cao, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế, văn hóa - xã hội ở cơ sở phát triển, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở huyện Chợ Mới.

HẠNH CHÂU