Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối (mở rộng)

25/04/2019 - 07:47

 - Sáng 24-4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 3 (mở rộng), nhiệm kỳ 2019-2020. Hội nghị thông qua tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối trong quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II-2019; Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về “Một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

A A

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối (mở rộng)

Quang cảnh hội nghị

Quý I, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chủ động, tích cực trong triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Dân chính Đảng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp. Hoạt động của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các cơ quan tham mưu của Đảng ủy khối đến nay cơ bản ổn định, đi về nề nếp. Cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở chấp hành tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối; phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể.

Tin, ảnh: GIA KHÁNH