Đáp án thi CĐ tất cả các khối năm 2012

18/07/2012 - 09:48
A A

Mời phụ huynh và thí sinh xem đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT tất cả các môn thi Cao Đẳng kỳ thi tuyển sinh năm 2012.

 Mời phụ huynh và thí sinh xem đáp án chính thức của Bộ GD&ĐT tất cả các môn thi Cao Đẳng kỳ thi tuyển sinh năm 2012.

* Đề thi môn Sử khối C

* Đáp án môn Sử khối C

* Đề thi môn Toán - Khối A, Khối A1, Khối B và Khối D

* Đáp án môn Toán - Khối A, Khối A1, Khối B và Khối D

* Đề thi môn Lý - Mã đề thi 159

* Đề thi môn Lý - Mã đề thi 396

* Đề thi môn Lý - Mã đề thi 574

* Đề thi môn Lý - Mã đề thi 613

* Đề thi môn Lý - Mã đề thi 842

* Đề thi môn Lý - Mã đề thi 937

* Đáp án môn Lý

* Đề thi môn Địa

* Đáp án môn Địa

* Đề thi môn Hóa - Mã đề thi 169

* Đề thi môn Hóa - Mã đề thi 425

* Đề thi môn Hóa - Mã đề thi 537

* Đề thi môn Hóa - Mã đề thi 648

* Đề thi môn Hóa - Mã đề thi 791

* Đề thi môn Hóa - Mã đề thi 935

* Đáp án môn Hóa

* Đề thi môn Sinh - Mã đề thi 263

* Đề thi môn Sinh - Mã đề thi 357

* Đề thi môn Sinh - Mã đề thi 468

* Đề thi môn Sinh - Mã đề thi 596

* Đề thi môn Sinh - Mã đề thi 815

* Đề thi môn Sinh - Mã đề thi 972

* Đáp án môn Sinh

* Đề thi môn Văn

* Đáp án môn Văn

* Đề thi môn Anh Văn - Mã đề thi 137

* Đề thi môn Anh Văn - Mã đề thi 415

* Đề thi môn Anh Văn - Mã đề thi 532

* Đề thi môn Anh Văn - Mã đề thi 638

* Đề thi môn Anh Văn - Mã đề thi 869

* Đề thi môn Anh Văn - Mã đề thi 972

* Đáp án môn Anh Văn

* Đề thi môn tiếng Pháp - Mã đề thi 194

* Đề thi môn tiếng Pháp - Mã đề thi 269

* Đề thi môn tiếng Pháp - Mã đề thi 357

* Đề thi môn tiếng Pháp - Mã đề thi 518

* Đề thi môn tiếng Pháp - Mã đề thi 736

* Đề thi môn tiếng Pháp - Mã đề thi 953

* Đáp án môn tiếng Pháp

* Đề thi môn tiếng Trung - Mã đề thi 173

* Đề thi môn tiếng Trung - Mã đề thi 236

* Đề thi môn tiếng Trung - Mã đề thi 491

* Đề thi môn tiếng Trung - Mã đề thi 625

* Đề thi môn tiếng Trung - Mã đề thi 859

* Đề thi môn tiếng Trung - Mã đề thi 947

* Đáp án môn tiếng Trung

* Đề thi môn tiếng Nga - Mã đề thi 257

* Đề thi môn tiếng Nga - Mã đề thi 319

* Đề thi môn tiếng Nga - Mã đề thi 493

* Đề thi môn tiếng Nga - Mã đề thi 692

* Đề thi môn tiếng Nga - Mã đề thi 746

* Đề thi môn tiếng Nga - Mã đề thi 825

* Đáp án môn tiếng Nga

Theo Pháp luật TP.HCM