Đẩy mạnh phong trào xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

29/03/2018 - 06:47

 - “Mục đích của việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị (VMĐT) nhằm góp phần đưa TX. Tân Châu vươn lên đô thị loại III, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Qua đó huy động các nguồn lực xã hội và sự tham gia của người dân trong việc xây dựng bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang, sạch đẹp…” - Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Long Thạnh Nguyễn Phước Hưng chia sẻ.

A A

Thay đổi nhận thức

Cùng với việc vận động người dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn TX. Tân Châu, đối với các phường nội ô, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TX. Tân Châu còn đẩy mạnh phong trào xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT.

Đến nay, TX. Tân Châu có 2 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Long An, Phú Vĩnh và phường Long Thạnh đạt chuẩn phường VMĐT.

Ông Nguyễn Phước Hưng cho biết, kể từ khi phường được chọn thí điểm xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT, UBND phường đã thành lập BCĐ và xây dựng kế hoạch thực hiện để đạt 5 tiêu chuẩn theo quy định, gồm: quản lý kiến trúc, xây dựng ĐT theo quy hoạch, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa (VH), khóm VH; xây dựng nếp sống VM, môi trường VH ĐT, xây dựng phong trào VH, thể thao; nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

“Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, hạ tầng kỹ thuật ngày càng hoàn thiện, điều kiện sống của người dân từng bước được nâng lên, môi trường sống an toàn, lành mạnh hơn…” - bà Trần Thị Tuyết (khóm Long Thạnh A) chia sẻ.

Sau 2 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT (2016-2017), phường Long Thạnh đã được Chủ tịch UBND TX. Tân Châu công nhận là phường đạt chuẩn VMĐT vào trung tuần tháng 3 vừa qua.

“Nhận thức của đại đa số người dân về thực hiện nếp sống VM, gia đình VH được nâng lên, Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng các phong trào do địa phương phát động. Năm 2017, phường có 3.649 hộ đạt danh hiệu gia đình VH 3 năm liền, chiếm tỷ lệ 87,39%…” - ông Nguyễn Phước Hưng chia sẻ.

Hạ tầng hoàn thiện

Để được công nhận là phường đạt chuẩn VMĐT, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn phường đã hoàn thành 26/26 tiêu chí của 5 tiêu chuẩn theo quy định.

Cụ thể, trong tiêu chí quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 26-4-2017 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung TX. Tân Châu đến năm 2035, ngày 19-9-2017, thị xã đã tổ chức buổi lễ công khai đồ án quy hoạch, phường đã mời trên 150 hộ dân tham dự. Phường phối hợp các ngành liên quan tổ chức họp dân, thông tin cho Nhân dân trên địa bàn biết đề án đã được phê duyệt.

Ngoài ra, phường công bố quy hoạch trên hệ thống truyền thanh của phường để Nhân dân biết và thực hiện. Trong 2 năm 2016-2017, việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo các công trình công cộng về hành chính, VH - xã hội, hạ tầng cơ sở đô thị trên địa bàn phường được thực hiện tích cực.

“Hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện đã góp phần cho việc đi lại dễ dàng và nhanh hơn, bộ mặt ĐT ngày càng khang trang nên chúng tôi rất phấn khởi…” - ông Trần Văn Bé (Long Thị D) chia sẻ.

Thực hiện phong trào xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT, đã có trên 90% công trình công cộng về hành chính, VH - xã hội được cải tạo, nâng cấp, góp phần làm cho bộ mặt đô thị TX. Tân Châu ngày càng đẹp hơn để hướng đến đưa Tân Châu lên đô thị loại III vào năm 2020.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT, bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật thì VH công sở cũng được đề cao, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, siết chặt. Tác phong, ngôn phong của đội ngũ cán bộ, công chức phường thực thi công vụ ngày càng chuẩn mực, thể hiện tinh thần, thái độ tôn trọng, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn…

“Đạt chuẩn VMĐT đã khó, giữ vững danh hiệu càng khó hơn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để duy trì và nâng chất các tiêu chí đã đạt được; thực hiện tốt bộ tiêu chí ĐT loại III theo tinh thần Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng tới mục tiêu đưa TX. Tân Châu lên ĐT loại III vào năm 2020…”- ông Nguyễn Phước Hưng chia sẻ.

 

Bài, ảnh: MINH HIỂN

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ