Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

14/06/2019 - 07:43

 - UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh (gọi tắt là chủ đầu tư) thực hiện nghiêm túc các quy định về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Các chủ đầu tư phối hợp nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để giải ngân vốn khi có khối lượng hoàn thành, tránh tình trạng để dồn thanh toán vốn đến cuối năm kế hoạch.

A A

Các chủ đầu tư phải phấn đấu giải ngân đến hết tháng 6-2019 đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn được giao. Khi UBND tỉnh tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, sẽ có hình thức biểu dương đối với các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao (trên 40%); đồng thời phê bình, nhắc nhở các đơn vị giải ngân thấp (dưới 30%).

V.L