Đề Sử kỳ thi THPT quốc gia

04/07/2016 - 10:00
A A

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ nửa sau thế kỷ 20, phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 20 của thế kỷ trước, chủ trương thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc là nội dung đề Sử THPT quốc gia sáng 3-7.

desu-1467600567-660x0.jpg

Theo Vnexpress