Đề thi và gợi ý đáp án môn Vật lý tốt nghiệp

02/06/2014 - 16:42
A A

Dưới đây là gợi ý đáp án do cô giáo Nguyễn Thị Sang (TT luyện thi Vĩnh Viễn, TP.HCM) thực hiện (mã đề 547):

 

Tham khảo đề thi tốt nghiệp của môn Vật lý (mã đề 726):