Di chúc chung của vợ, chồng

13/07/2015 - 04:58
A A

Vợ, chồng cùng lập di chúc để phân chia tài sản cho con, cháu, sau đó một trong hai bên muốn sửa đổi, bổ sung di chúc đã lập được không ?

NGÔ VĂN NAM (khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên)   

Theo Bộ luật Dân sự năm 2005, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Vợ, chồng có thể lập di chúc chung để định đoạt tài sản chung.

Việc sửa đổi, bổ sung di chúc chung của vợ, chồng được thực hiện theo Điều 664 Bộ luật Dân sự như sau:

 Vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào.

Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

Theo quy định trên, nếu một bên vợ (hoặc chồng) muốn sửa đổi, bổ sung di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia.

Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia An Giang)