Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 (Quốc hội khóa XIV)

14/06/2019 - 07:43

 - Từ ngày 18-6 đến 20-6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 7 (Quốc hội khóa XIV), tại: UBND huyện Chợ Mới; thị trấn Núi Sập (Thoại Sơn), phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên), xã Ô Long Vĩ (Châu Phú), xã Bình Hòa (Châu Thành), xã Tân Hòa (Phú Tân), thị trấn An Phú (An Phú), xã Tân Thạnh (TX. Tân Châu), phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc), thị trấn Tịnh Biên (Tịnh Biên), xã Núi Tô (Tri Tôn).

A A

Nội dung tiếp xúc gồm: báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7; tình hình hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp vừa qua; lắng nghe, tiếp thu và giải trình những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri phải chặt chẽ, chu đáo, khoa học nhằm tạo điều kiện thuận lợi và phục vụ tốt đại biểu Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

G.K